top of page

Radiomicrofono Sennheisercomposto da Microfono SKM3072 e da ricevitore EK3041

Sennheiser SKM3072-U-X

    bottom of page